www.kerioptoelectronic.com

www.kerioptoelectronic.com    

uma defi

     我公司的uma defi是用晶体或光学玻璃制作的,如:宝石、硒化锌、锗、硅、融熔石英、氟化钙、氟化镁、肖特玻璃 BK7 等。


1) 平凸uma defi

2) 平凹uma defi

3) 双凸uma defi

4) 双凹uma defi

5) 新月形uma defi

6) 成对uma defi


7) 柱面uma defi

 

部分uma defi特征:
锗uma defi;硅uma defi
工作波长: 3-5um or 8-14um
直径公差: +0.0/ - 0.2mm  
厚度公差 : +/ - 0.2mm  
光圈 : λ/2
表面质量 : 60/40

   
版权所有:defi数字货币
电话:0086-411-86718439   传真:0086-411-86718439
E-mail:sales@kerioptoelectronic.com    kerioptics@hotmail.com